Lista szkół - Gmina Boguty-Pianki


Wybierz miasto:
szkoły Białe-Szczepanowice
szkoły Boguty-Pianki
szkoły Kutyłowo-Perysie
szkoły Tymianki-Bucie
szkoły Zawisty

Gimnazjum Publiczne w Bogutach - Piankach
Al. Papieża Jana Pawła II 62
07-325 Boguty-Pianki
telefon: 0862775045
Szkoła Podstawowa w Białych - Szczepanowicach
10
07-325 Białe-Szczepanowice
telefon: 0864781984
Szkoła Podstawowa w Bogutach-Piankach
Aleja Papieża Jana Pawła II 62
07-325 Boguty-Pianki
telefon: 0862775091
Szkoła Podstawowa w Kutyłowie - Perysiach
46
07-325 Kutyłowo-Perysie
telefon: 0862775028
Szkoła Podstawowa w Tymiankach - Buciach
18
07-325 Tymianki-Bucie
telefon: 0862775054
Szkoła Podstawowa w Zawistach - Dworakach
58
07-325 Zawisty
telefon: 0864782313
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Białych-Szczepanowicach
10
07-325 Białe-Szczepanowice
telefon: 0864781984
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kutyłowie-Perysiach
46
07-325 Kutyłowo-Perysie
telefon: 0862775028
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Tymianjach-Buciach
18
07-325 Tymianki-Bucie
telefon: 0862775054
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Zawistach-Dworakach
58
07-325 Zawisty
telefon: 0864782313

1